Aby nie zaczynać

Adam Hetke.

Wielkim problemem naszego „młodego” społeczeństwa jest ogólny dostęp do różnego rodzaju używek. Alkohol, papierosy, narkotyki są obecne wśród młodzieży i niestety nie ma większych trudności w ich zdobyciu. W wielu przypadkach kończy się tylko na przygodzie, spróbowaniu, ale też wielu młodych ludzi popada w uzależnienie. Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się niemal wszędzie - wpływ środowiska, problemy w domu, złe wychowanie itp.

 

Prowadzonych jest wiele działań mających na celu zapobieganie szerzenia się problemu uzależnień. Programy czy projekty profilaktyczne są prowadzone w wielu gminach naszego kraju. Wiele tego typu przedsięwzięć bazuje na doświadczeniu osób, które znają ten problem z każdej strony, bazując nie na wiedzy książkowej tylko na nazwijmy to wiedzy praktycznej. Osoby uzależnione, które mają za sobą wszystko to, co najgorsze w uzależnieniu, czyli upadek moralny, degradację społeczną i zepsute zdrowie, to prawdziwe skarbce wiedzy o problemie i coraz częściej angażują się w programy profilaktyczne dla młodzieży, mające na celu zapobieganie rozwoju uzależnień. Trafnym stwierdzeniem jest, że taka persona to istny „Almanach” jeżeli chodzi o życie z używkami. Taki projekt rozpoczął się właśnie w Stowarzyszeniu „Antidotum”.

Teatr profilaktyczny „Stygmat”, to grupa ludzi po „przejściach”, które chcą poprzez artystyczne pokazanie własnych doświadczeń życiowych, naświetlić młodym odbiorcom czym jest uzależnienie, czym może się skończyć oraz przedstawić kilka czynników prowadzących do życia „poza marginesem”. Będą odwiedzać szkoły i domy kultury ze swoim programem, a także podczas działań będą prowadzić dyskusje, pokazując swoje życie jako przestrogę dla tych, którzy mogą być zagrożeni uzależnieniem.

Żaden z członków teatru nie ma doświadczenia aktorskiego czy retorskiego. Sami wykreowali plan działań, stworzyli krótki spektakl. Chcą przede wszystkim dzielić się swoim życiem z innymi, aby ustrzec i pokazać do czego może doprowadzić wybranie w życiu niewłaściwej „ścieżki”.

Planowane rozpoczęcie działań to wrzesień tego roku. W tej chwili, w placówce stowarzyszenia w Janowie, odbywają się cotygodniowe próby po okiem instruktora animacji kultury teatralnej.

Podejrzeć je można na facebookowym profilu stowarzyszenia, zapraszamy.  

Mówią o sobie...

Słowem wstępu: obraz, którego nie trzeba komentować...

 

Ludzkie serce

Gdy zima pokazała swoje oblicze a przedmiot użytkowy swoją niezależność....