Różnorodność dla przyszłości

Adam Hetke.

W Domu Terapii i Readaptacji Społecznej Stowarzyszenia „Antidotum” prowadzony jest złożony proces przywracający do normalności. Trzonem jest społeczność terapeutyczna, która składa się z osób, które przebywają tu na mocy podpisanego kontraktu socjalno-terapeutycznego. Osoby te są ze sobą niemal cały czas i dzięki temu mogą oddziaływać na siebie nawzajem poprzez relacje i wzajemną empatię.

Prowadzone są spotkania „społeczności”, podczas których pracuje się nad rozwiązaniem bieżących problemów wynikających z różnych przyczyn, a także niejednokrotnie poruszane są osobiste problemy członków a podejmowane tam tematy wiele razy dają do myślenia nie tylko samym „zainteresowanym’.

Do zajęć grupowych należą także cykliczne warsztaty tematyczne. Kwestie tam poruszane są bardzo ważne, gdyż opierane są na materiałach ścisłych i mają konkretny przekaz. Dużo uwagi podczas „warsztatów” przykłada się do kompetencji społecznych, czyli jest to nauka zachowań przydatnych i niezbędnych do funkcjonowania wśród naszego społeczeństwa. Na „warsztatach” prowadzi się też tematy z zakresu terapii grupowej. Praca nad emocjami, nauka radzenia sobie z uzależnieniem, ale przede wszystkim nabywanie cech wzmacniających charakter.

Istotnym czynnikiem procesu jest oczywiście terapia indywidualna z terapeutą. Wiele osobistych problemów nie zawsze jest wyciąganych przy „ogóle” i mieszkańcy chcąc to przepracować decydują się na rozwiązywanie tych kwestii w cztery oczy. Zasób wiedzy oraz doświadczenie naszej pani Dyrektor i terapeutki w jednej osobie, pozwala zderzyć się niemal z każdym objawem zaburzeń i skrzywionych osobowości.

Nic oczywiście z tego wszystkiego nie zda egzaminu, jeżeli ktoś nie podejdzie sam do siebie z sercem i szczerym zaangażowaniem do zmiany życia na lepsze. Niełatwo jest zmieniać swoje wnętrze, ale nic nas nie kosztuje spróbować.

Mówią o sobie...

Słowem wstępu: obraz, którego nie trzeba komentować...

 

Ludzkie serce

Gdy zima pokazała swoje oblicze a przedmiot użytkowy swoją niezależność....