Historia

Stowarzyszenie ANTIDOTUM powstało 16 grudnia 2005 roku z inicjatywy Agaty Pietras, dzisiaj Prezesa Zarządu.
Od początku naszym celem było niesienie pomocy potrzebującym. Z Bożą pomocą udało nam się stworzyć nowatorską i opartą na chrześcijańskich zasadach placówkę:
Dom Terapii i Readaptacji Społecznej

Celem naszego istnienia jest przywracanie do życia ludzi w sensie fizycznym, psychicznym i duchowym. Kochamy trudne przypadki, bo wierzymy, że w każdym człowieku jest dobro, które trzeba tylko pomóc dostrzec.
Przez lata naszej działalności otoczyliśmy opieką 895 osób. Obecnie w domu przebywa 70 penitencjariuszy, w tym 3 samotne matki, 21 osób niepełnosprawnych, 16 osób chorych oraz 9 dzieci. Każde usamodzielnienie się naszego podopiecznego jest naszym wspólnym sukcesem.