O Nas

Agata Pietras.

Stowarzyszenie Antidotum zarejestrowane zostało 16 grudnia 2005 roku, z myślą przede wszystkim o prowadzeniu działalności prospołecznej jaką jest placówka dla osób uzależnionych oraz bezdomnych.

Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie stygmatyzacji i marginalizacji społecznej grup i osób będących w kryzysowej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez zintegrowane i interdyscyplinarne działania z zakresu readaptacji i rehabilitacji społecznej, w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej i wartość jaką jest dobro człowieka, jak też rzecznictwo na rzecz interesów tychże grup.

Mówią o sobie...

Słowem wstępu: obraz, którego nie trzeba komentować...

 

Ludzkie serce

Gdy zima pokazała swoje oblicze a przedmiot użytkowy swoją niezależność....