Czy my tylko pracujemy?

CZY MY TYLKO PRACUJEMY?

ADAM HETKE.

Ważnym elementem każdej społeczności jest budowanie relacji poprzez wspólne integracje. Zajęcia na powietrzu takie jak piłka nożna czy siatkówka, wypady nad rzekę czy zabawy przy użyciu materiałów dydaktycznych, to wszystko w różnej postaci jest obecne w programie terapeutyczno-readaptacyjnym „Antidotum”.

Wyznacznikiem każdej integracji jak i jej celem jest oczywiście zbliżenie do siebie każdego z członków społeczności. Poprzez dostosowanie w czasie i odpowiednie zaplecze logistyczne, można sprawić, że pobyt w ośrodku terapeutycznym, poza zajęciami i ergoterapią ma też inny wymiar, co wywiera wpływ na emocjonalno-duchowy stan każdego mieszkańca. Jest stałym punktem naszego domu.

Każda integracja jest głęboko przemyślana, aby sprawiała jak najwięcej frajdy i można z niej było wynieść jak najlepsze wspomnienia.

Mecze piłki nożnej zapadają każdemu uczestnikowi w pamięć, bo każdy jest wyjątkowy i daje możliwość po prostu odreagowania poprzez dwugodzinne bieganie za piłką. Zdarzają się kontuzje, ale każdy mając to w świadomości ryzykuje ewentualne kilkudniowe boleści.

Podczas zajęć w pomieszczeniach też dzieje się naprawdę sporo. Kalambury – zabawa, która zmusza do ruszenia wyobraźni, niejednokrotnie na długie godziny wprowadziła świetny nastrój.

Wspólne oglądanie filmów czy zajęcia tematyczne prowadzone przez członków społeczności, budują więź poprzez ogólne ruszenie do współpracy. Chętnie też są organizowane imprezy wielogodzinne, takie jak dyskoteki czy grille a także ogniska nad pobliską rzeką. Podczas przygotowań do tego typu przedsięwzięć widać jak ludzie integrują się jeszcze przed rozpoczęciem całej zabawy. Wiadomo, że trzeba przygotować na takie okazje dużo rzeczy jak i zadbać o całą ewentualną oprawę, a to wymaga wspólnego wysiłku i zaangażowania.

Podążając w kierunku pozytywnego rozwoju, a także prawidłowej readaptacji, w placówce „Antidotum” dzieje się dużo i zawsze jak należy.