Numer KRS 0000247130
REGON 141324207
NIP 5311637156
Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Aktualna Nazwa STOWARZYSZENIE ANTIDOTUM
Forma Prawna STOWARZYSZENIE
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat NOWODWORSKI
Gmina ZAKROCZYM
Miejscowość JANOWO
Ulica  
Nr domu 42
Nr lokalu  
Kod pocztowy 05-180
Poczta POMIECHÓWEK
Adres poczty elektronicznej info@stowarzyszenieantidotum.org.pl
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń 2005-12-16
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji Do reprezentowania stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych uprawniony jest prezes samodzielnie.
Do reprezentowania stowarzyszenia w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie prezesa i członka zarządu.