Terapia i readaptacja społeczna

Czas pobytu w placówce jest zidywidualizowany. W zależności od sytuacji, może on trwać od 1 roku do 3 lat, lub dłużej.

Po przyjeździe, podopieczni przyjmowani są do społeczności terapeutycznej. Jest to wspólnota, w której każdy dla każdego jest swego rodzaju terapeutą ze względu na swoją wiedzę i doświadczenia życiowe. A wszystko to pod okiem Lidera-terapeuty oraz Opiekunów Społeczności.
Wszystkich obowiązują Zasady i ustalenia regulujące postępowanie i samo życie w placówce.
Zasady, to swego rodzaju konstytucja, ustalenia nadrzędne, niezmienne od momentu powstania Społeczności.

Ustalenia, tak jak w społeczeństwie, są odpowiednikiem prawa. Określają one przywileje, obowiązki, nakazy i zakazy. Są one dla Nas, a nie My dla nich.

W Naszej placówce liczy się Człowiek. Jego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu.

Realizowany jest tu autorski program, polegający na indywidualnej pracy z każdym człowiekiem. Zakłada on osiągnięcie ustalonych zadań poprzez:

 1. Korektę i trening postaw i zachowań społecznych
 2. Terapię dysfunkcji społecznych
 3. Terapię relacji interpersonalnych i intrapsychicznych
 4. Uregulowanie sytuacji prawno-socjalnej
 5. Leczenie medyczne
 6. Wyjście z bezdomności
 7. Aktywizację społeczno-zawodową

Rodzaj udzielanej pomocy:

 1. Medyczna
 2. Socjalna
 3. Prawna
 4. Psychologiczno/psychiatryczna
 5. Terapeutyczna
 6. Duchowa

Metody i formy pracy z podopiecznymi:

 1. Społeczność terapeutyczna oparta na wspólnocie
 2. Grupa edukacyjna
 3. Grupa wsparcia
 4. Terapia indywidualna
 5. Ergoterapia
 6. Warsztat
 7. Konsultacja
 8. Rozmowa
 9. Spotkania integracyjne