Szkolenia i warsztaty

Dysponując zapleczem terapeutów, psychologów oraz trenerów z wieloletnią praktyką przygotowujemy szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje i umiejętności osób zajmujących się tematyką społeczną. Zakres naszych działań skupia się na wspieraniu umiejętności miękkich, podnoszących samoocenę czy wzmacniających własny potencjał oraz na rozwijaniu kompetencji.
Naszym celem jest wsparcie kierowane do instytucji społecznych, samorządowych bądź komercyjnych, które realizują działania na rzecz osób zmarginalizowanych, bądź taką marginalizacją zagrożonych klientów instytucji rynku pracy.
Dlatego swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do następujących sektorów:

Samorządowy:
Społeczny: