Spokojny dom

Nowy start

Telefon interwencyjny dla osób bezdomnych, potrzebujących pomocy i schronienia:

531 112 114

Od ponad dwudziestu lat skupiamy się na dobru drugiego człowieka i jego szerokim rozwoju. Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom będących w kryzysowej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez zintegrowane i interdyscyplinarne działania z zakresu readaptacji i rehabilitacji społecznej, w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej i wartość jaką jest dobro człowieka, jak też rzecznictwo na rzecz interesów tychże grup. Przeciwdziałamy też stygmatyzacji osób wykluczonych społecznie i pokazujemy, że każda z nich jest potrzebna i ma potencjał twórczy.